Så­dan be­hand­ler Vej­le Kom­mu­ne per­son­op­lys­nin­g­er

Vores behandling af dine personoplysninger mv.

 • Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Vejle Kommune
  Skolegade 1
  7100 Vejle

  Telefon: 76 81 00 00
  Mail: post@vejle.dk
  CVR-nr.: 29 18 99 00

 • Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  På mail: dpo.vejle@bechbruun.com

  På telefon: 72 27 30 02

  Via: sikker post

  Pr. brev:
  DPO Vejle Kommune
  Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C
  CVR nr.: 3853 8071

 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger ved ansøgning om Cool Kids forløb

  Formålet med indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger er at spotte og sørge for, at der bliver sat relevante indsatser i gang for børn og unge i mistrivsel så tidligt som muligt.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af, at der i forbindelse med Cool Kids behandlingsforløbet, under Barnets Lov §28, laves en RCADS angsttest med 2 opfølgninger. Disse tests journaliseres.

 • Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  ☒ Almindelige personoplysninger
  ☒ CPR-nummer

  Afhængig af de konkrete forhold kan vi behandle følgende personoplysninger:

  ☒ Følsomme personoplysninger
  ☒ Helbredsoplysninger
  ☐ Fagforeningsforhold
  ☒ Race eller etnisk baggrund
  ☒ Biometriske oplysninger
  ☐ Seksuelle forhold
  ☒ Genetiske oplysninger
  ☐ Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
  ☒ Oplysninger om strafbare forhold og domme, børne- og straffeattester mv.

 • Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 • Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.
  Ved behov for tolkebistand kan der blive udvekslet personoplysninger med tolken.

 • Hvor stammer dine personoplysninger fra

  Dette afsnit er kun udfyldt, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.
  Dine personoplysninger stammer fra:
  ☐ Anden kommune, hvilken
  ☐ Sundhedsvæsen
  ☐ Politi
  ☐ Privat skole / daginstitution
  ☐ Privat personer (familie og netværk)
  ☐ Andre:

 • Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.
  Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

 • Automatiske afgørelser, herunder profilering

  Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

 • Dine rettigheder

  Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold
  til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

  • Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
  • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

 • Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

 • Klagevejledning

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.