Af­bud­ og ænd­ring af tid

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en aftale, vil vi gerne vide besked i god tid. Det gør, at vi kan give din tid til en anden, der har brug for tiden og samtidigt hurtigere finde en ny tid til dig

Der er mange, der efterspørger et forløb i De Åbne Rådgivninger, og gerne hurtigst muligt. For at kunne hjælpe jer bedst muligt er det derfor vigtigt, at vi har så få afbud og ændringer af aftaler som muligt.

Afbud senere end 24 timer før end jeres aftale vil gælde som en afholdt samtale.

Vi vil bede jer om så vidt muligt ikke at ændre en aftale, da ændringerne ofte medfører huller i vores kalender og derfor længere ventetid for alle.