Få styr på ang­sten (7-12 år)

Få styr på angsten er et forældrebaseret selvhjælpsprogram til børn i 1. til 6. klasse.

Få styr på angsten handler om at opdage og forebygge angst hos børn så hurtigt og effektivt som muligt.

Det første spørgsmål, der som regel dukker op, handler om, hvorvidt jeres barn er angst?

Følelsen af angst rammer mange børn, men det kan være svært at vide, om ens barn er angst, og hvornår man måske skal søge hjælp.

Det kan være, at jeres barn afholder sig fra bestemte ting, situationer eller aktiviteter for at undgå:

 • at blive bange som fx at sove på eget værelse,
 • at skulle med bussen eller
 • at sige noget højt foran klassen?

Det kan også være, at jeres barn generelt:

 • bekymrer sig meget,
 • ofte har ondt i maven
 • ikke kan falde i søvn, fordi det ligger og tænker på, hvad der kan ske
 • har svært ved at være væk fra jer af frygt for, hvad der vil ske, når I er adskilt?

Hvis jeres barn undgår situationer i det daglige og / eller bekymrer sig i en grad, så det forstyrrer hverdagen og jeres barns udfoldelsesmuligheder, kan Få styr på angsten være et program for jer.

Ved flere ansøgere end der er plads til, anvender vi ikke venteliste. I stedet kan I søge hjælp i samtaletilbuddene Between eller Tidlig Hjælp.  Man er velkommen til at søge igen.

Ansøgningsperiode

1. maj til 25. maj for efterårsholdet

Linket til ansøgning aktiveres den 1. maj

1. oktober til 25. oktober for forårsholdet

Linket til ansøgning aktiveres den 1. oktober

Forårsholdene 2024

Hold 1 - Tværfagligt Center for Børn og Unge, Hjulmagervej 8K, 7100 Vejle
1. workshop - onsdag den 10. april 2024, kl. 16-18
2. workshop - tirsdag den 21. maj 2024, kl. 16-18

Vær opmærksom på at alle persondata slettes, når ansøgningsprocessen til selvhjælpsprogrammet Få styr på angsten er afsluttet.

Efterårsholdene 2024

Hold 1 - De Åbne Rådgivninger, Vestre Engvej 10, 2., 7100 Vejle
1. workshop - mandag den 19. august 2024, kl. 14-16
2. workshop - mandag den 30. september 2024, kl. 14-16

Vær opmærksom på at alle persondata slettes, når ansøgningsprocessen til selvhjælpsprogrammet Få styr på angsten er afsluttet.

Hold 2 - Tværfagligt Center for Børn og Unge, Hjulmagervej 8K, 7100 Vejle
1. workshop - onsdag den 4. september 2024, kl. 16-18
2. workshop - onsdag den 9. oktober 2024, kl. 16-18

Vær opmærksom på at alle persondata slettes, når ansøgningsprocessen til selvhjælpsprogrammet Få styr på angsten er afsluttet.

Hyppigt stillede spørgsmål

 • Hvad er Få styr på angsten?

  Få styr på angsten handler om at opdage og forebygge angst hos børn så hurtigt og effektivt som muligt.

  Det er et forældrebaseret selvhjælpsprogram til børn i 1. til 6. klasse og er udviklet af Center for Angst på baggrund af over 10 års erfaring som specialister i behandling af børns angst.

  Programmet tager udgangspunkt i kognitive adfærdsterapeutiske principper. Programmet giver forældre og barn de nødvendige redskaber til at få styr på angsten.

  Center for Angst har undersøgt effekten af programmet, og resultater viser, at både børn og forældre generelt oplever, at effekten er stor. Over 60 % af børnene oplever at blive helt fri af deres angst efter de 10 uger.

 • Hvem kan deltage?

  Forældre til børn i alderen 7-12 år bosiddende i Vejle Kommune, som vurderes til at være i målgruppen.

  Vurderingen sker gennem en screening med spørgeskemaer og samtale i forbindelse med tilmelding.

  Når I deltager i Få styr på angsten, kræver det, at I dagligt arbejder med de værktøjer, der er bliver undervist i derhjemme. Dette er en forudsætning for, at I lykkes med at få styr på angsten. Manualerne er udarbejdede, så de er lette at gå til.

  Er der mistanke om - eller er dit barn diagnosticeret med en anden primærdiagnose (fx OCD, autisme, ADHD, oppositionel adfærdsforstyrrelse/trods), er dit barn ikke i målgruppen.

 • Hvordan foregår det?

  Programmet varer i alt 10 uger og det er forældrene, som udfører programmet derhjemme sammen med barnet.

  Forældre klædes på til at gennemføre programmet. Det sker ved, at deltage i 2 workshops af to timers varighed, sammen med 7 andre hold af forældre.

  Forældre får to forældremanualer og en børnemanual. Manualerne består af information, arbejdsark og øvelser i børne- og voksenhøjde.

  To medarbejdere fra Vejle Kommune leder de to workshops.

 • Fordele ved Få styr på angsten

  Programmet er et selvhjælpsprogram og foregår således i hjemmet, hvor I som forældre vil blive klædt på til at få styr på angsten hos jeres barn.

  Programmet er på den måde mindre indgribende for barnet og mere fleksibelt for jer som familie. I bestemmer selv, hvor og hvornår på dagen I vil udføre opgaverne.

  Manualerne er jeres, og I vil dermed også fremover kunne genbesøge viden, øvelser eller andre dele af programmet efter endt forløb.

  Programmet lærer jer desuden om vedligeholdende og afhjælpende forældreadfærd, og har således fokus på forebyggelse og langtidseffekt.

 • Hvor og hvornår?

  NÆSTE HOLD 2023

  1. Workshop - mandag den 8. januar 2024, kl. 14-16

  2. Workshop - mandag den 19. februar 2024, kl. 14-16

  Begge workshops afholdes på Vestre Engvej 10, 2. sal, 7100 Vejle.

  Sidste dag for tilmelding er den 26. november 2023.

 • Tilmelding

  Hvad skal jeg gøre nu?

  Når I ansøger om at deltage i Få styr på angsten, har vi brug for nogle informationer, som hjælper os med at vurdere, om jeres barn er i målgruppen.

  I skal både udfylde en ansøgningsblanket og spørgeskemaet RCADS for både barn og forældre.

  I får automatisk spørgeskemaet tilsendt, når ansøgningsblanketten er indsendt.

  Jeres ansøgning er først gyldig, når I har indsendt både RCADS spørgeskema og ansøgningsskema. Begge skemaer skal være indsendt inden ansøgningsfristens udløb.

  OBS: Teknik

  Tjek venligst spam filteret, hvis I ikke modtager et link med spørgeskemaet RCADS, når I har indsendt ansøgningsskemaet.

  Hvad sker der efter indsendelse af ansøgningsskema og spørgeskemaet RCADS

  Henvendelsen vil blive vurderet af en certificeret medarbejder i Få styr på angsten.

  Svaret på ansøgningen kan være en invitation til en screeningssamtale pr. telefon, eller det kan være et begrundet afslag. Ved en screeningssamtale vurderes det endeligt, om Få styr på angsten skønnes at være det rette tilbud til jer og jeres barn.

  Hvornår kan jeg forvente svar?

  I kan forvente svar indenfor 4 uger efter ansøgningsfristens udløb.

 • RCADS spørgeskema

  Hvad er et RCADS spørgeskema og hvad måler det?

  RCADS er et spørgeskema om angst og depression. Spørgeskemaet består af 47 spørgsmål og findes både i en udgave til børn og en udgave til forældre. RCADS måler den samlede grad af symptomer på angst og depression hos det barn, som besvarelsen handler om. RCADS måler også graden af symptomer på de forskellige typer af angst, nemlig generaliseret angst, separationsangst, socialangst, panikangst og OCD.

  Hvordan hjælper jeg mit barn med at besvare RCADS?

  Børn, der selv kan læse og forstå spørgsmålene i RCADS, skal selv besvare spørgsmålene i børneudgaven. Børn, der ikke kan besvare spørgeskemaet på egen hånd, må gerne få hjælp til at læse og forstå spørgsmålene, men det er barnets egen vurdering, der skal anføres som svar. Forældrene anfører deres vurdering i deres egen besvarelse. Det gør ikke noget, at svarene ikke er enslydende.

  Hvordan udfylder I spørgeskemaet?

  For hvert af spørgeskemaets 47 spørgsmål skal man vælge, hvilken svarmulighed, der bedst beskriver, hvor ofte en ting sker for barnet, som besvarelsen handler om.

  Eksempel: ”Jeg ville være bange for at være alene hjemme”. Svarmulighederne er: Slet ikke, Nogle gange, Ofte eller Meget ofte.

  Når alle 47 spørgsmål er besvaret, indsendes besvarelsen til Tværfagligt Center for Børn og Unge ved at følge de instruktionerne i spørgeskemaet.

Birgitte Bie-Hansen Få styr på angsten rådgiver
Send e-mail
Irene Aarestrup Få styr på angsten rådgiver
Send e-mail
Helle Konstantin Outzen Få styr på angsten rådgiver
Send e-mail
Pernille Holm Jensen Få styr på angsten rådgiver
Send e-mail