Cool Kids (10-13 år)

Når angst fylder for meget i børn og unges liv - og dermed i familiens hverdag.

Cool Kids gruppeforløb for børn mellem 10 og 13 år

Har du/I et barn, der lider af angst i en så alvorlig grad, at angsten griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling? Oplever I, at I indimellem ikke ved, hvordan I skal være forældre for jeres barn?

Spørgsmål og svar - Cool Kids

 • Du kan læse meget mere om angst og Cool Kids forløb her

  Når angst fylder for meget i børn og unges liv - og dermed i familiens hverdag
  Cool Kids gruppeforløb for børn mellem 10 og 13 år

  Har du /I et barn, der lider af angst i en så alvorlig grad, at angsten griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling? Oplever I, at I indimellem ikke ved, hvordan I skal være  forældre for jeres barn?
  De åbne Rådgivninger tilbyder i 2024 to gruppeforløb for børn og deres forældre i Vejle
  Kommune

  Børn, der er belastet af angst, kan ofte:

  • Stille mange unødvendige spørgsmål og kræve konstant beroligelse
  • Tænke meget på, hvad der kan gå galt
  • Holde sig tæt til forældrene, når de færdes uden for hjemmet
  • Have skolefravær
  • Have svært ved at fremlægge i skolen og deltage i tests
  • Trække sig fra sociale sammenhænge
  • Have svært ved at deltage i overnatninger uden for hjemmet
  • Klage jævnligt over hoved og/eller mavepine
  • Undgå uvante eller vanskelige situationer f.eks. ved at finde på undskyldninger eller blive syge
  • Have svært ved at sove og/eller tage lang tid om at falde i søvn

   

  Forældre til børn med angst kan ofte:

  • Opleve sig magtesløse
  • Være irriterede på sig selv, barnet og hinanden
  • Føle sig flove over sig selv og sit barn
  • Opleve at hele familien indretter sig i forhold til det angste barn
  • At angsten styrer hele familielivet
  • At man aldrig kan forlade sit barn
  • At andre hentyder, at man gør det forkerte som forældre
  • At andre ikke forstår, hvad man står i

   

  Det praktiske
  Der er ca. 6 børn i hver gruppe. Cool Kids forløbet er på 10 sessioner over ca. 14 uger. Hver session varer 2 timer. Forløbet afholdes i De Åbne Rådgivninger på Vestre Engvej10,2 7100 Vejle.

  Familiens rolle i forløbet
  Et Cool Kids forløb forudsætter, at I i familien har overskud til at skabe forandringer og justere på den måde, som I hidtil har været forældre og familie på. Begge barnets forældre skal deltage i alle sessionerne, og familien indgår aktivt i træningen imellem sessionerne.

  Hvordan søger vi om et forløb?
  For at komme i betragtning til forløbet skal man henvende sig via ansøgningsskemaet længere nede på siden. Der er en deadline for ansøgning til hvert hold. Se nedenfor.

  I vil herefter blive kontaktet og få tilsendt en lille test via e-boks. Testen hedder en RCADS og måler på angst. Testen skal udfyldes både af barn og forældre.

  Når vi har alle ansøgninger inkl. test, vurderer vi, hvilke børn inkl. forældre det er relevant at kalde til en forsamtale. Herefter vil det blive vurderet, om jeres barn ligger inden for målgruppen, eller om I evt. skal vejledes til anden støtte. Hvis jeres ikke kommer til en forsamtale, vil I blive ringet op med en forklaring.

  Der kræves ingen henvisning fra læge eller andre professionelle, og tilbuddet er gratis.

  Alle datoer for de fire gruppeforløb kan ses længere nede på denne side

  Spørgsmål?
  Herunder kan I læse ofte stillede spørgsmål til angst og Cool Kids forløb

 • Er der hele tiden Cool Kids grupper i gang?

  Ja, men alders målgruppen er forskellig.

 • Hvad kræver det af mig som forældre, at mit barn deltager i et Cool Kids forløb?

  Det kræver, at begge forældre deltager i alle sessioner. Der er 10 sessioner a 2 timer fordelt over ca. 16 uger. Der vil være opgaver, der skal arbejdes med derhjemme imellem sessionerne.  

 • Skal begge forældre deltage i forløbet?

  Ja, det er nødvendigt, netop fordi der er hjemmearbejde mellem sessionerne. Dette hjemmearbejde bliver man klædt på til at forstå ved Cool Kids sessionerne. Det kan være svært at forklare ny viden til hinanden - her hjælper det at være to til stede, så man får en fælles forståelse og et fælles sprog om angsten via Cool Kids. Når mor og far ikke bor sammen, er Cool Kids sessionerne ekstra vigtige for samarbejdet omkring jeres fælles barn.
  Forskningen viser, at forældrenes støtte er meget vigtig for børns udbytte af Cool Kids. Behandling af angst hos børn giver bedre resultater, hvis forældrene deltager.

 • Tror I, at mit barn har brug for et Cool Kids forløb?

  Før man får en plads på et Cool Kids hold, er der et grundigt forarbejde, som har til formål at svare på netop det spørgsmål.
  Børn, der har gavn af et Cool Kids forløb, har det til fælles, at de lettere, oftere og mere intenst oplever angst end deres jævnaldrende, og oftest har gjort det i mere end 3 måneder. Angsten skal være så omfattende, at den i høj grad griber ind i hverdagen og hæmmer barnets udfoldelse. Dette kan f.eks. udspille sig hjemme, i forhold til familien, i skolen og/eller i forhold til kammerater. Hvis angsten er overdreven i forhold til realiteterne og tærer på dit barns livskvalitet, kan et Cool Kids forløb være gavnligt.

 • Hvordan kan jeg engagere mit barns skole i mit barns angstproblematik?

  Vær åben og ærlig omkring de problemer og udfordringer, I oplever og spørg, hvordan lærere og pædagoger oplever jeres barn. Bed eventuelt klasselæreren om at være med til at formulere en henvendelse til Cool Kids.
  Hvis dit barn har overdreven angst for ting i skolen, f.eks. at skilles fra dig, sige noget i timerne eller spørge nogen, om de vil lege, kan du spørge den relevante lærer eller pædagog, om I sammen kan drøfte udfordringerne. I kan sammen lave en plan for, hvordan barnet kan støttes i gradvist, (dvs. i små trin der øves mange gange), at lære at gøre de ting, som han eller hun frygter.

 • Hvad kan jeg gøre her og nu – indtil gruppen starter?

  Du kan fx låne bogen ”Når du bekymrer dig for meget” af Dawn Huebner på biblioteket. Bogen er skrevet til børn og hjælper barnet med at begrænse bekymringer og forstå kroppens reaktioner ved angst.
  Du kan også læse mere om angst på dette link http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp.aspx 
  Har du brug for at vende en konkret problematik her og nu har du altid mulighed for at møde op i De åbne rådgivninger mandage kl. 15.15 - 18.00 og torsdag kl. 16.15 - 19.00

 • Spørgsmål og Svar om RCADS

  Hvad er RCADS?
  RCADS er et spørgeskema om angst og depression. Spørgeskemaet består af 47 spørgsmål, og findes både i en udgave til børn og en udgave til forældre.
  RCADS er en forkortelse og står for Revised Child Anxiety and Depression Scale. Spørgeskemaet er udarbejdet af Chorpita og kollegaer i 2000.

  Hvad måler den?
  RCADS måler den samlede grad af symptomer på angst og depression hos det barn, som besvarelsen handler om.
  RCADS måler også graden af symptomer på de forskellige typer af angst, nemlig generaliseret angst, separationsangst, socialangst, panikangst og OCD.

  Hvorfor bruger Cool Kids RCADS?
  RCADS hjælper os med at vurdere, om ansøgeren er i målgruppen for et Cool Kids forløb.
  RCADS kan belyse hvilken grad af symptomer barnet, som besvarelsen handler om, har.
  RCADS giver også et fingerpeg om, hvorvidt der er så mange symptomer, at en nærmere undersøgelse og evt. behandling er en god idé.
  En RCADS-besvarelse alene er ikke nok til at afgøre, om et barn lider af overdreven angst. Derfor afholder vi også forsamtaler, som er interviews af barn og forældre, hvor vi få uddybet svarene på RCADS.

  Hvordan bruger Cool Kids RCADS?
  I Cool Kids benytter vi RCADS besvarelserne som fingerpeg om graden af barnets symptomer på angst og depression. Det gør vi ved at sammenligne besvarelsen med det gennemsnitlige niveau af symptomer for børn på samme alder. Hvis barnet, som besvarelsen handler om, har langt flere symptomer end gennemsnittet for alderen og kønnet kan det tyde på en overdreven angst og/eller depression, som barnet har brug for hjælp til.
  Svarene på spørgsmål om angst deles op efter typerne af angst: generaliseret angst, separationsangst, socialangst, panikangst og OCD. I Cool Kids bruger vi også besvarelserne til at se hvilken eller hvilke typer af angst, barnet især ser ud til at have symptomer på. Dette bruger vi i tilrettelæggelsen af en evt. forsamtale og behandling, så disse bliver så målrettede som muligt.

  Hvem skal besvare RCADS?
  Både barn og forældre skal besvare hver deres RCADS.

  Hvordan hjælper jeg mit barn med at besvare RCADS?
  Børn der selv kan læse og forstå spørgsmålene i RCADS, skal selv besvare spørgsmålene i børneudgaven. Børn der ikke kan besvare spørgeskemaet på egen hånd, må gerne få hjælp til at læse og forstå spørgsmålene, men det er barnets egen vurdering, der skal anføres som svar. Forældrene anfører deres vurdering i deres egen besvarelse. Det gør ikke noget, at svarene ikke er enslydende.

  Hvornår skal den udfyldes?
  RCADS skal besvares indenfor 14 dage efter, at forældrene har modtaget linket til spørgeskemaerne i deres e-boks.

  Hvordan foregår proceduren?
  For hvert af spørgeskemaets 47 spørgsmål skal man vælge, hvilken svarmulighed, der bedst beskriver, hvor ofte en ting sker for barnet, som besvarelsen handler om, f.eks. ”Jeg ville være bange for at være alene hjemme”. Svarmulighederne er: Slet ikke, Nogle gange, Ofte eller Meget ofte. Når alle 47 spørgsmål er besvaret, sender man besvarelsen til TCBU ved at følge de instruktioner, der er i linket.

  Hvad sker der, når RCADS er besvaret og sendt?
  Når RCADS er besvaret og sendt til TCBU, modtager man en kvittering for besvarelsen. Der skal også udfyldes en ansøgningsblanket til Cool Kids. Når både ansøgningsblanket og RCADS for både barn og forældre er besvaret og modtaget elektronisk hos TCBU inden for ansøgningsfristen, vil henvendelsen blive vurderet af en Cool Kids-terapeut. Derefter modtager man svar på ansøgningen. Svaret kan være en invitation til forsamtale, eller det kan være et begrundet afslag. Ved forsamtalen vurderes endeligt, om Cool Kids er egnet til barnets udfordringer, eller om en anden løsning skønnes mere egnet.

Om Cool Kids

 • Cool Kids

  Cool Kids er for børn mellem 10 og 13 år.
  Cool Kids er et kognitivt behandlingsforløb over 10 sessioner af 2 timers varighed. Et forløb strækker sig over ca. 16 uger. Et forløb forudsætter aktiv deltagelse af både barn og forældre.

  Der er ikke mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste under forløbet, så forældrene må selv arrangere deltagelse med deres arbejdspladser.

  Forløbet er gratis og afholdes i De Åbne Rådgivningers lokaler, Vestre Engvej 10, 2. sal, 7100 Vejle.

  Det er ikke alle børn, der vurderes egnede til gruppeforløbet. 

Ansøgningsperiode

1. maj til 25. maj for efterårsholdet

Linket til ansøgning aktiveres den 1. maj 

1. oktober til 25. oktober for forårsholdet

Linket til ansøgning aktiveres den 1. oktober 

Mødetidspunkter for holdet i efteråret 2024

29. august, 5. september, 12. september, 19. september, 26. september, 3. oktober, tirsdag den 8. oktober, fredag den 8. november, 14. november, 28. november og opfølgningsmøde 27. februar

Fra kl. 13.30 – 15.30

Datoerne er foreløbige og kan blive ændret senere.

Ved flere ansøgere end der er plads til, anvender vi ikke venteliste. Man er i stedet velkommen til at søge igen.

En ansøgning til Cool Kids indebærer sagsoprettelse i vores fagsystem.

Kontakt Angstgrupper
Send e-mail
Pernille Skorkjær Lundgaard Cool Kids terapeut
Send e-mail mobil 29 10 51 23
Camilla Lundgård Troskie Cool Kids terapeut
Send e-mail mobil 29 10 51 24

Adresse

Vestre Engvej 10,2. sal, 7100 Vejle

Parkering

Man kan mod betaling parkere:

 • på Marias P-plads, på Blegbanken
 • i Bryggen, hvor der er 2 timers gratis parkering
 • for enden af huset på Vestre engvej