Børn og un­ge i sorg

Sorggrupperne er et tilbud til børn og unge i Vejle Kommune mellem 0 og 18 år, som har mistet en forælder, en primær omsorgsperson eller en søskende som følge af sygdom, ulykke, selvmord eller andet.

Hyppigt stillede spørgsmål

 • Hvordan kommer man i en Sorggruppe?

  Barnets/den unges forælder, familie eller anden omsorgsperson tager kontakt til gruppelederne i Sorggrupperne.

  Barnet/den unge og familie bliver inviteret til en forsamtale, samtalen varer ca. en time. Her fortælles om hvad en sorggruppe er, og hvordan den fungerer.

  Vi finder sammen ud af, om barnet/den unge skal starte i sorggruppen nu, om det skal vente, eller om der eventuelt er brug for noget andet.

  Når barnet/den unge slutter i sorggruppen holdes der en afsluttende samtale.

   

 • Hvorfor deltage i en Sorggruppe?

  Når et barn/ung mister en forælder, primær omsorgsperson eller søskende har det store konsekvenser for barnet selv og barnets familie.

  Hensigten med sorggruppen er at hjælpe barnet/den unge med at genfinde livsglæden, så det tillidsfuldt kan gå den forandrede fremtid i møde.
  Sorggruppen giver mulighed for at være sammen med jævnaldrende børn/unge, som også har mistet. Barnet/den unge oplever at det ikke er alene eller anderledes, og at der er andre som har det på samme måde. Barnet/den unge tilføres viden om den normale sorgreaktion, ud fra de fælles erfaringer, der er i gruppen.

   

 • Hvad sker der i en Sorggruppe?

  Der er altid velkomst, tænde lys og en runde, hvor hvert enkelt barn/ung fortæller om det der har betydning lige nu. Hver gang har også et tema eller en aktivitet, hvor vi fx hører historie, ser film, tegner, maler, spiller mv. Vi holder en pause hvor der serveres lidt at spise og drikke.
  Til sidst samles op på dagens tema og aktivitet.

  I sorggruppen taler vi blandt andet om sorgens mange følelser, om at ingen sørger ens, om at holde af, om at miste, om døden, om omverdenens reaktioner, om fremtiden og om meget andet.
  I sorggruppen har vi det også sjovt.

 • Sorggruppe - hvad koster det?

  Det koster ikke noget at deltage i sorggruppen.
  Man skal selv afholde udgifter til transport.

  Ungesorggruppen mødes på onsdage fra kl. 16 - 18.

  Børnesorggruppen mødes på onsdage fra kl. 15 - 16.30.

 • De Åbne Rådgivningers øvrige tilbud til børn og unge der mister

  Børn mellem 0 - 8 år.

  Børn mellem 0 - 8 år har primært behov for støtte i det primære netværk. Det vil sige den nære familie, i daginstitutionen og i indskolingen.

  Vi tilbyder forældre og personale vejledning af de 2 sorg terapeuter, som er tilknyttet De Åbne Rådgivninger. Der tilbydes korte konsultative forløb omkring det enkelte barn.

  Unge mellem 13 - 18 år som ikke ønsker sorggruppe. 

  En del unge har brug for at få dem selv på plads efter et tab, inden de evt. har mod på at deltage i en gruppe. Vi tilbyder disse unge individuelle forløb  i Ungekontakten.

   

Andre tilbud til børn, unge og familier i sorg

Du kan læse mere om at være ked af det og savne sin mor eller far på Børns Vilkårs hjemmeside. Den er fyldt med gode råd, også til dig, der kender nogen, hvis mor eller far er død.

Tilbud til unge og voksne der har mistet ved selvmord

Hvordan kommer man i kontakt med os?

Du skal blot lægge en skriftlig besked til os, hvor du gerne skriver lidt om hvorfor du kontakter os. Skriv derudover meget gerne dit telefonnummer og postnummer i henvendelsen.

Sorggruppens e-mail adresse
Send e-mail
Bettina Brunthaler Sorgvejleder
Send e-mail mobil 24 96 47 62
Inge Skytte Knudsen Sorgvejleder
Send e-mail mobil 51 50 49 91
Lisbeth Andersen Rådgiver
mobil 24 84 92 63

Adresse

Vestre Engvej 10,2. sal, 7100 Vejle

Parkering

Man kan mod betaling parkere:

 • på Marias P-plads, på Blegbanken
 • i Bryggen, hvor der er 2 timers gratis parkering
 • for enden af huset på Vestre Engvej